Před 7 lety odešla z naší chovné stanice Gela z Levínského dvora do své nové rodiny. Má se tam moc dobře, má hodné páníčky a skvělou kamarádku v jejich dcerce.Za péči o fenečku jim patří velký dík.